Bubbelho!

Dubbel ho = Bubbel ho.

Lev livet det som går! :)